วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

     1 กุมภาพันธ์ 2561 ครูและนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ปฐมวัย โดยมี นายสมบัติ สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อต้องการอนุรักษ์ความเป็นไทย ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตั้งแต่อนุบาล ปลูกฝัง ความเป็นไทย  เพื่อให้ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ตลอดไป

 

 
 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)