วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

วันที่ 30 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดพลา นำโดย คุณครูสายฝน  เต็มสงสัย จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การตอนกิ่งต้นไม้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)