วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดพลาจัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) เพื่อขอความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรสถานศึกษา ที่มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน และจะเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นลำดับต่อไป

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)