วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

วันที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนวัดพลาจัดกิจกรรม PLC โดยมีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกันเสนอประเด็นปัญหาที่พบ และวิเคราะห์ปัญหา ในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ เพื่อการแก้ไขที่ตรงกับสภาพจริง

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)