วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 โรงเรียนวัดพลา โดยครูเตือนใจ อินทร์ประสิทธิ์ จัดกิจกรรมวันรัฐธรรมนูญขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญ การปฏิรูปการเมืองเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยแก่ประชาชน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)