วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.232.54

 

วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2560 นายสมบัติ  สะเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฉาง และคณะครู        มีความยินดีเป็นอยางยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 ในวันที่ 28 มีนาคม จำนวน 20 ท่านและโรงเรียนลุมพุก             (วันครู 2503) ในวันที่ 29 มีนาคม  จำนวน 45 ท่าน  

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)