วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
207230
วันนี้วันนี้1402
เดือนนี้เดือนนี้43300
ทั้งหมดทั้งหมด2072305
54.225.43.188

 

             วันที่ 16-17 มีนาคม 2560  โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม ได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ.โรงเรียนวัดคีรีภาวนาราม เพื่อฝึกการใช้ทักษะชีวิต  การมีระเบียบวินัย  และนำความรู้จากการเรียนรู้การอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)