วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

เม่ือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นักเรียนชั้นอนุบาล ทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ "ข้าวโพดอบเนย"

ให้นักเรียนรู้จักคิด การแก้ปัญหา ปฎิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตัวเอง สามารถนำไปใช้ในชีวิตปะจำวัน 

 

 


 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)