วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

กิจกรรมงานบวชป่าชุมชนบ้านยายจั่น ณ เขาทองกลิ้ง
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านยายจั่น นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านยายจั่น คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองระยอง
และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 รวมถึงชาวบ้านยายจั่น หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักทอง ได้ร่วมกันบูรณาการงานบวชป่าชุมชน ณ เขาทองกลิ้ง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ และใช้ประโยชน์จากผืนป่าชุมชน รวมทั้งยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)