วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ 
(National Test : NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านยายจั่น ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถือเป็นการทดสอบเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน เน้นการทดสอบใน 3 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านคำนวณ และความสามารถด้านเหตุผล การสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และกรรมการคุมสอบป็นอย่างดี

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)