วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โรงเรียนบ้านยายจั่น ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5 เป็นการสอบเพื่อประเมินคุณภาพสถานศึกษา มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)