วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

การทดสอบการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2560 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านยายจั่น ได้ดำเนินการทดสอบการอ่านออกขียนได้ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากร และกรรมการคุมสอบป็นอย่างดี

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)