วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านยายจั่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและแรมคืนค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มโรงเรียนเกาะแก้ว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสมานมิตร เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)