วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

การประชุมสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สู่การปฏิบัติ ออกอากาศสดผ่านช่องทาง Youtube (www.youtube.com/obectvonline)
วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านยายจั่น

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)