วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

การสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560
วันที่ 9 มกราคม 2560 โรงเรียนบ้านยายจั่น ได้จัดการทดสอบ Pre O-Net ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อฝึกทักษะในการทำข้อสอบ และหาจุดบกพร่องของตนเอง เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนการสอบ O-Net 
โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมการสอบ

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)