วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

 

โรงเรียนบ้านยายจั่นนำโดย นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ส่งเสริมเด็กนักเรียนเข้าร่วม การแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญ “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” โดยเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เข้าร่วมแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ) ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ.2561 ณ วัดประสิทธิเวช และโรงเรียนวัดประสิทธิเวช จังหวัดนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีครูผู้ฝึกสอน คือ ครูฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อ และครูรุ่งนภา คำแพง

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)