วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

โรงเรียนบ้านยายจั่นส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “เกาะแก้วเกมส์ 2560” 
ระหว่าง วันที่ 20-27 พฤศจิกายน และวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านสำนักทอง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ให้รักการกีฬา การออกกำลังกาย ไม่มั่วสุมยาเสพติด และอบายมุขต่างๆ เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนบ้านยายจั่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 รายการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย และรางวัลชนะเลิศรวมกีฑา ระดับประถมศึกษา

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)