วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านยายจั่น ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีการจัดกิจกรรมแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมการลอยกระทง การแข่งขันระบายสีภาพวันลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบรางวัลการแข่งขันประเภทต่างๆ ให้กับนักเรียน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)