วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

โรงเรียนบ้านยายจั่น ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนบ้านยายจั่นจึงต้องมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาร่วมกันและบริหารจัดการโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าขึ้น

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)