วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

 

โรงเรียนบ้านยายจั่นได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง วันที่ 6 ตุลาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมของนักเรียน ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาที่ชอบและถนัด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฑา วิ่งมาราธอน การแข่งขันวอลเลย์บอล การแข่งขันเปตอง การแข่งขันแชร์บอล และมีการเดินขบวนพาเหรด โดยแบ่งออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ สีชมพู สีม่วง สีฟ้า และสีส้ม การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)