วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

 

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 นายวินัย ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยายจั่น ครูพันทิพา รุทธโชติ และครูฐิวรรณภรณ์ ใยเยื่อ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือก สื่อ นวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ วิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ิ 21 ได้นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้
“การพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ภาษาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้กระบวนการ PLC”
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)