วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

 

โรงเรียนบ้านยายจั่นเข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ประจำปี 2560 โดยจัดกิจกรรมรำลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากล เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกแห่งสันติภาพโดยดำเนินการดังนี้ นักเรียน คณะครูเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง นายปฏิพัทธ์ ศรีสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญ ของวันสันติภาพสากล และ อ่านสารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมสงบนิ่ง ๑ นาที เป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)