วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

 

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านยายจั่น จัดประชุม PLC (ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ) ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมของครู ผู้บริหาร เพื่อพัฒนาผู้เรียน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)