วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

 

โรงเรียนบ้านยายจั่นร่วมกับอบต.สำนักทอง สภ.สำนักทอง จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านยายจั่น โดยมีนักเรียนโรงเรียนบ้านยายจั่น โรงเรียนวัดธรรมสถิต และโรงเรียนสำนักทอง เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดี มีทัศนคติที่ถูกต้องยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และเพื่อให้เยาวชนผู้เข้ารับการฝึกอบรมห่างไกลจากยาเสพติด ไม่เสพ ไม่ขาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)