วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.167.29.208

  1 กันยายน 2560 นางจิญภัทธ  โอทานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือมอบหมายนางกฤตาภรณ์ เมฆสอน นำนักเรียนแกนนำคุณธรรม เข้าร่วมการฝึกอบรมยุวชนคนคุณธรรมแกนนำสำหรับนักเรียน ฌ ห้องประชุมหาดแสงจันทร์ชีฟูตจังหวัดระยอง โดยมีนายสุพรรณ หารธุจิต รองผอ.สพป.รย.เขค1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสพป.รย.1 เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีวัตถุประส่งเพื่อสร้างเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมต่างก็มีความสนใจ และ ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อที่จะนำมาเผยแพร่กับเพื่อนักเรียนต่อไป

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)