วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

โรงเรียนบ้านยายจั่น ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ “การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน” เป็นกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนบ้านยายจั่นเข้าร่วมโครงการ 
ร่วมกับเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านยายจั่นได้นำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์ขึ้น
ทั้งหมดจำนวน ๒๐๐ ดอก รวบรวมส่งให้กับเทศบาลตำบลแกลงกะเฉดดำเนินการต่อไป

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)