วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.167.29.208

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านยายจั่นจัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 
มีผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ 
1. นางญาณิศา บัวยิ้ม 
2. นางรุ่งนภา คำแพง 
3. นางสาวน้ำฝน จอมมงคล 
4. นางสาวกัณฑิมา บัวคำป้อ 
โดยการประเมินในครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประเมินร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน และ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)