วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

 

โรงเรียนบ้านยายจั่นนำนักเรียนเข้าร่วม การอบรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนวัดมาบข่า เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ ซึ่งโครงการนี้จะเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ส่งผลให้เด็กมีจิตสำนึกที่ยั่งยืน

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)