วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านยายจั่นจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศล โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม โดยร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและในชุมชน ทำความสะอาดอาคารสถานที่ เก็บขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียนและวัด เป็นต้น

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)