วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
224526
วันนี้วันนี้995
เดือนนี้เดือนนี้32279
ทั้งหมดทั้งหมด2245264
54.225.59.242

 

 

วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านยายจั่นจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศล โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม โดยร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและในชุมชน ทำความสะอาดอาคารสถานที่ เก็บขยะบริเวณโดยรอบโรงเรียนและวัด เป็นต้น

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)