วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

 

วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านยายจั่นจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “บ้านแห่งอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ฝึกการสังเกต ทักษะการคิด การสืบค้นข้อมูล มีความคิดริเริ่ม มีเหตุผล เห็นคุณค่าและสนใจ พร้อมตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 14 ฐาน ฐานที่ 1 พลังน้ำวิเศษ ฐานที่ 2 สายรุ้งแปลงร่าง ฐานที่ 3 โหลสีรุ้ง ฐานที่ 4 สีเต้นระบำ ฐานที่ 5 ภูเขาไฟระเบิด ฐานที่ 6 ทอร์นาโด ฐานที่ 7 ลาวาแลมป์ ฐานที่ 8 น้ำตาลล่องหน ฐานที่ 9 มหัศจรรย์เทียนดูด ฐานที่ 10 พลังถุงเวทมนต์ ฐานที่ 11 เหรียญลวงตา ฐานที่ 12 โป่งสวรรค์หรรษา ฐานที่ 13 Mountain Ice และฐานที่ 14 ไข่มายากล

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)