วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.167.29.208

 

 

เมื่อวันที่ 21กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านยายจั่น เข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำนักเรียนเด็กไทยทำได้ โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าอบรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ตามนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมกับพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้เป็นแกนนำ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยายจั่น

 
เมนูสำหรับสมาชิก



แหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)