วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

 

โรงเรียนบ้านยายจั่น จัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2559 เพื่อติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
และดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ทันเวลาอย่างมีทิศทาง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และการเสริมสร้างทักษะชีวิต ด้วยการให้คำปรึกษาอย่างทั่วถึง การดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ประสบปัญหา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบมิติ ตลอดจนพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับนักเรียนในด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการเรียน รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกันดูแลนักเรียนให้มีการพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ และให้นักเรียนทุกคนได้เข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างแท้จริง

 
เมนูสำหรับสมาชิก



แหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)