วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทำจกรรมกลุ่มในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยการประดิษฐ์ต้นไม้แห่งการเรียนรู้เด็กๆเรียนอย่างมีความสุขและสนุกสนาน รู้จักคิด วิเคราะห์ จากสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มาแล้วและสามารถขยายองค์ความรู้นั้นให้ผู้อื่นรับรู้ได้ #การฝึกสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองที่ดีเยี่ยม

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)