วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
191435
วันนี้วันนี้226
เดือนนี้เดือนนี้45022
ทั้งหมดทั้งหมด1914356
54.145.208.160

 

    กลุ่มโรงเรียนเกาะแก้ว มีกำหนดการแข่งขันกีฬา “เกาะแก้วเกมส์’ 2559” เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ให้รักการกีฬา การออกกำลังกาย ไม่มั่วสุมยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นหมู่คณะ ระหว่าง วันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)