วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
107.22.48.243

 

   โรงเรียนบ้านสำนักทองกำหนดการจัดแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสำนักทอง เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกำลังกาย ได้แสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)