วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.80.82.9

 

12 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านสำนักทองจัดพิธีเทวาภิเษกบวงสรวงองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ คือ พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ประธานฝ่ายฆราวาสคือ นายพันธ์ยศ เจนหัตถ์คุณ ผู้จัดการฝ่ายบริหารหลังการขาย บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)