วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

เวลา 13.00 น. วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมาบยางพร

จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 วันจบร้อยรอยยิ้ม วันปัจฉิมร้อยใยรัก

โดย ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร ท่าน ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข เป็นประธานในพิธี

และมอบวุฒิบัตรให้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ เนื่องในโอกาศนักเรียนจบการศึกษา

ช่วงชั้นที่2 และเพื่อให้นักเรียนได้รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จ และมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)