วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

08.30 วันพฤหัส ที่ 23 เดือนมีนาคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านมาบยางพร

จัดกิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติ

จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร ท่าน ดร. ศุภกฤต ปิยะสุข เป็นประธานในพิธี

และมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 2 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน

เกิดแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีในการเรียนรู้

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)