วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
199356
วันนี้วันนี้845
เดือนนี้เดือนนี้59366
ทั้งหมดทั้งหมด1993561
23.20.91.30

 

วันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านมาบยางพรได้มีการจัดกิจกรรม

ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียน

เพื่อทดสอบความสามารถของร่างกายนักเรียน และให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ

ของการมีสุขภาพที่ดี และการดูแลสุขภาพของตัวนักเรียนเอง

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)