วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

เวลา 08.30 วันที่22 พศจิกายน 2559  โรงเรียนบ้านมาบยางพร ไดมีการจัดกิจกรรม

รวมพลังแห่งความภักดี

นำโดย ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบยางพร ร่วมกับ คณะครู

และนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบยางพรทุกคน เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยได้จัดให้มีกิจกรรมกล่าวคำสัตย์ปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศล ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา

89 วินาที และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นราชพฤกษ์ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)