วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านคลองกรำ จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”โดยนางสาวนุสสร  สอนใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มีการร้องเพลงชาติ  กล่าวคำปฏิญาณตนทำความดี เพื่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์์ 
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สงบนิ่งถวายความอาลัย เป็นเวลา ๘๙ วินาที สวดมนต์ นั่งสมาธิ 
คุณครูถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทและพระราชกรณียกิจ ร่วมปลูกต้นไม้ของพ่อ
“ต้นราชพฤกษ์” เขียนความดีลงในกระดาษรูปหัวใจเพื่อสร้างเป็น “ต้นไม้แห่งความดี” 
และทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

   

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)