วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

โครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่ 20 กันยายน 2559 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าจามและ

โรงเรียนบ้านห้วยมะระ จังหวัดชลบุรี

และวันที่ 21 กันยายน 2559 ประชุมสัมมนา ณ โรงแรมสตาร์

โดยเครื่อข่ายที่ 4 ร่วมกิจกรรมด้วย คือ โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย โรงเรียนบ้านแม่น้ำคู้

โรงเรียนบ้านเขาคลองซอง โรงเรียนนิคมฯ13 และโรงเรียนบ้านหนองระกำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)