วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 11.30 น. ณ อาคารอนุบาลโรงเรียนบ้านมาบยางพรโรงเรียนบ้านมาบยางพร

นำโดย ดร.ศุภกฤต ปิยะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน

ร่วมกับคณะครู ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดหนูน้อยอนุบาล สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล โดยจัดให้มีกิจกรรม

เปิดร้านขายของ เล่นเกม การทำอาหาร และกิจกรรมอื่นๆ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การซื้อขายแลกเปลี่ยนการขายของการใช้เงินเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)