วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

เมื่อวันที่ 29  กรกฏาคม 2559 ทางโรงเรียนบ้านห้วยปราบได้มีการจัดวันภาษาไทยขึ้นเพื่อให้คุณครูและนักเรียนระลึกถึงความเป็นไทย และที่สำคัญให้เรารู้รักษาอนุรักษ์ภาษาไทยของเราอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป ตลอดการจัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปราบ การประกวดการแต่งกายแบบไทยๆของนักเรียนชั้นต่างๆ และกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยอีกมากมาย เช่น กิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพระบายสี  เขียนเรียงความ และการเขียนเรียงความจากภาพ

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)