วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

เมื่วันที่ 28  กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านห้วยปราบได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนปลวกแดง  ใช้โรงเรียนบ้านห้วยปราบเป็นสถานที่ในการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาต่อไป  โดยได้รับการต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการสมยศ  ชื่นอารมณ์และคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปราบเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับในครั้งนี้

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)