วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.224.28.203

 

ค่ายวิชาการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8

ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียน  

โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิทยากรรับเชิญ

และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้  อำเภอปลวกแดง  จังหวัดระยอง

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)