วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
199353
วันนี้วันนี้822
เดือนนี้เดือนนี้59343
ทั้งหมดทั้งหมด1993538
23.20.91.30

 

Magic Ribbon ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น Best Practice หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนบ้านมาบยางพร เนื่องด้วยด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีโครงการ หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพ โรงเรียนจึงได้คัดเลือก และน้ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนได้จัดทำขึ้นจากกิจกรรมชุมนุม คือ Magic ribbon กิจกรรมที่มีต้นทางความคิดมาจากนักเรียน ที่มองเห็นความสวยงามของเหรียญโปรยทานที่ถือในมือจากที่เก็บมาจากงานบวช นำมาอวดเพื่อน อวดครู จนกลายเป็นการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อ และจัดทำเป็นสินค้าของโรงเรียน ที่เป็นที่รู้จักกันในระแวงโรงเรียน และตำบล เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะอาชีพ และก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำเอาไปเป็นอาชีพได้ในอนาคต สามารถรับชมวีดีทัศน์ได้จากลิงค์ด่านล่าง

www.youtube.com/watch

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

แบบสำรวจ (Poll)