วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

     วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดยายดาได้นำเสนอผลงาน "ผลิตภัณฑ์จากฝาง" (Best Practice) ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ณ โรงเรียนบ้านสำนักทอง โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ "ยาบรรเทาแก้ไอฝางเสน" และ "สบู่สีธรรมชาติจากฝาง" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์เดิมของโรงเรียน

     การนำเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านทักษะอาชีพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)