วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

    วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนวัดยายดาโดย ผอ.สกุลศักดิ์ ทิพย์ไชย และคณะครู ได้นำกลองยาวนักเรียนของโรงเรียนวัดยายดา เข้าร่วมพิธีเปิด "หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านยายดา" โดยหมู่บ้านยายดา หมู่ที่ได้รับคัดเลือกเป็น หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

     ในการนำกลองยาวของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ความสามารถและกิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนเข้าร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กล้าแสดงออก รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)