วิสัยทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1 เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ สู่ประชาคม อาเซียน

 

 

 

 

Web Service

 

สถิติการเยี่ยมชม
000001
วันนี้วันนี้
เดือนนี้เดือนนี้
ทั้งหมดทั้งหมด1
54.81.117.119

 

 

        23 ส.ค.2560  คณะครูและผู้บริหารของโรงเรียนบ้านหนองจอก เข้าร่วมงานมุทิตาจิต..ครู/ผู้บริหาร "เกษียณงาน..กาลเปลี่ยนไป..แต่สายใยไม่เปลี่ยนแปลง" ของกลุ่มโรงเรียนตากสิน ซึ่งในปี 2560 โรงเรียนบ้านหนองจอกมีครูเกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ

         1.นางเพลินพิศ  มณีโชติ

         2.นางปิยะฉัตร  สุทธิสง่า

         3.นางสาวธีรวรรณ สิทธิโชค  

        เพื่อระลึกถึงคุณูปการของทุกท่านในระหว่าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ รวมถึงให้การยกย่อง และเชิดชูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี 

 

 

 

 

 

 
เมนูสำหรับสมาชิกแหล่งดาวน์โหลด

 

 

แบบสำรวจ (Poll)